Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť Mystik – Fusko Peter so sídlom Konská 578, Slovenská republika, IČO: 46 218 394, zapísaná Okresný úrad Žilina čísloživnostenského registra: 580-47791, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:
  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného  formulára. 
Ako používame zhromažďované osobné údaje
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich formulárov, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:
  • údaje z kontaktného formulára výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami a výhradne len za účelom zlepšenie kvality našich služieb.
Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäti prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a ďalšie nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.